"O mio babbino caro"

aus "Gianni Schicci"
Giacomo Puccini
Dauer: 3'

zurück